ნაკადის შეცვლა

პრინციპში, ნაკადი გამყოფი შეცვლა შეიძლება უხეშად დაყოფილი მექანიკური ნაკადის შეცვლა და ელექტრონული ნაკადის შეცვლა.

მექანიკური პრინციპი არის paddle ტიპის, ტურბინის ტიპის, დგუშის ტიპი, სიმძიმის ტიპი და ა.შ.

ელექტრონული პრინციპი მოიცავს თერმული ნაკადის შეცვლას, ელექტრომაგნიტური ნაკადის შეცვლას, ულტრაბგერითი სენსორული და ა.შ.

ნაკადი მოძრაობა იწყებს მუშაობას, როდესაც წყალი მიედინება და ის გათიშდება, როდესაც არ არსებობს წყლის ან წყლის დეფიციტი, რაც გულისხმობს გადართვის ფუნქციის თამაშს და განგაშის გააზრებას. როგორც წესი, არსებობს ორი ლიდერობა, ერთი ტყვია უკავშირდება ელექტროენერგიის მიწოდებას, ხოლო მეორე ტყვია უკავშირდება კონტროლს ან სიგნალს.