დონის სენსორი

დონის სენსორი არის სითხეების, სითხეების ან სხვა ნივთიერებების დონის ან მოცულობის განსაზღვრა, რომელიც ღია ან დახურულ სისტემაში მიედინება. არსებობს ორი ტიპის დონის გაზომვები, კერძოდ, უწყვეტი და წერტილი დონის გაზომვები.

უწყვეტი დონის სენსორები გამოიყენება კონკრეტული ლიმიტის გაზომვისთვის, მაგრამ ისინი ზუსტ შედეგებს აწვდიან. მეორე მხრივ, წერტილი დონის სენსორები, მხოლოდ განსაზღვრავენ, თუ თხევადი დონე მაღალია ან დაბალია.

დონის სენსორები, როგორც წესი, უკავშირდებიან გამომავალ ერთეულს შედეგების გადაცემის მონიტორინგის სისტემაში. დღევანდელი ტექნოლოგიები მონიტორინგს უწევს სისტემის უსადენო გადაცემას, რომელიც სასარგებლოა ამაღლებული და სახიფათო ადგილებში, რაც არ შეიძლება ადვილად ხელმისაწვდომი იყოს საერთო მუშაკებით.

ულტრაბგერითი დონის სენსორები გამოიყენება ბლანტის თხევადი ნივთიერებების და ნაყარი მასალების დონის შესამცირებლად. ისინი მოქმედებს აკუსტიკური ტალღების სიხშირის სიხშირით 20-დან 200 კვტ-მდე. ხმოვანი ტალღები შემდეგ აისახება ტრანსფორმატორზე.

ულტრაბგერითი სენსორების რეაქცია გავლენას ახდენს ზეწოლის, ტურბულენტობის, ტენიანობის და ტემპერატურის მიხედვით. გარდა ამისა, ტრანსფორმატორი ვალდებულია დამონტაჟდეს სათანადო რეაგირება.

გაზომვის დონის სენსორები გამოიყენება წყლის თხევადი და slurries დონის გამოვლენისთვის. ისინი ახორციელებენ მონიტორინგის დონის ცვლილებების გამოძიებას.

ეს ცვლილებები გადაკეთებულია ანალოგური სიგნალების სახით.

კვლევა ჩვეულებრივ დამზადებულია PTFE საიზოლაციო საშუალებით. თუმცა, უჟანგავი ფოლადის კვლევები ძალიან მგრძნობიარეა და აქედან გამომდინარე, ისინი შეესაბამება მარცვლოვანი, არაგამტარ ნივთიერებას ან დაბალი დიელექტრიკული მუდმივ მასალებს.

Capacitance სენსორების მარტივი და სუფთა, რადგან მათ არ აქვთ მოძრავი კომპონენტები. ისინი ხშირად გამოიყენება მაღალი ტემპერატურისა და ზეწოლის პროგრამებში.

Ჩატვირთვა...